Canxi & Vitamin D3

Vai trò của canxi và vitamin D3 với cơ thể Vai trò của canxi Trong cơ thể, Canxi chiếm từ 1.5-2%, tồn tại nhiều ở xương, tóc, răng và 1% trong máu, ...

Tin Tức Y Tế
Logo